پابرهنه و هُنر برای خودِ هُنر
۲ام خرداد، ۱۳۸۸

نگاه مونائیزا، نه! – نگاه آرمان

پابرهنه و هُنر برای خودِ هُنر
عکس هایی برای دیدن
۱۶ام آذر، ۱۳۸۷

اندوه در زیر چشمام جمع شده، شاید بر اثر بارش باران دیگر فرسوده شده است، این گودی های چشم بیانگرند نه ؟
دکتر ها این ها رو خوب می فهمند

عکس هایی برای دیدن