اینجا بهشت من است
۷ام شهریور، ۱۳۹۱

اینجا بهشت من است. دوست دارم بعد از اینکه ازدواج کردم، بالای یکی ازین درخت ها کلبه ای چوبی بسازم، داخل کلبه میزی باشد و روی میز یک لپتاپ که […]

اینجا بهشت من است