چه قدر تلخ
۱۱ام بهمن، ۱۳۸۸

یادم است با پری دریایی، سر قبر عمویم، کنار قبر داماد بودیم . خون دماغ های پی در پی او که حاصل بیماریش بد ، سخت آزارش میداد ! کنار […]

چه قدر تلخ
تن آدمی شریف است به جان آدمیت
۲ام بهمن، ۱۳۸۸

تن آدمی شریف است ، به جان آدمیت نه همین لباس زیبا ست ، نشان آدمیت

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
پیره مرد و دختر ؛ قشنگترین دختری که من دیدم
۱۳ام دی، ۱۳۸۸
پیره مرد و دختر ؛ قشنگترین دختری که من دیدم