عکسِ خیره ( عکس از مهدی)
۷ام اسفند، ۱۳۸۷

شاید یکی از عکس هایی که خیلی دوستش دارم و مهدی برادرم،  از من و فاروک انداخت این باشه : من خوب بودم . فاروک طبیعی بود . مهدی هم […]

عکسِ خیره ( عکس از مهدی)
جمله بسازید
۲۴ام بهمن، ۱۳۸۷

جمله بسازید . به یاد دارم هنگامی رو که نخستین سال تحصیلی من بود یعنی اول ابتدایی بودم . دبیر ما آقا جعفری بود، یادش بخیر ! خاطرات زیادی از […]

جمله بسازید
بی حجاب ؛ با حجاب
۱۵ام بهمن، ۱۳۸۷

آیا مساوی نیستند این دو نفر ؟   اولی که نمی گذارد در کشورش بی حجاب باشد ؛ دومی نمی گذارد با حجاب باشد !

بی حجاب ؛ با حجاب