سینما
۴ام دی، ۱۳۸۷

من دیگر امید به این سینما ندارم .  من اگر مایلم فیلم مبتذل بسازم به خاطر این بود که دلم می خواست با این کار عکس العمل نشان دهم . […]

سینما
سعدی
۲ام دی، ۱۳۸۷

عاقبت گرگ زاده گرگ شود * گرچه با آدمی بزرگ شود به نظر می رسد که سعدی نیکی انسان را بیشتر نتیجه وراثت می داند تا تربیت

سعدی
سیاه ؛ سفید
۳۰ام آذر، ۱۳۸۷
سیاه ؛ سفید
دل می سپارم
۲۸ام آذر، ۱۳۸۷

دل می سپارم ، دل می شکانم ، دلتنگت می شوم ، دلگیر می مانم و دلشکسته روزی به خود می آیم و می بینم دیگر دلی نمانده که با […]

دل می سپارم
آنشرلی
۲۵ام آذر، ۱۳۸۷

آنشر لی و موهای قرمز رنگ و …

آنشرلی