سنتِ شرک آمیز
۶ام مهر، ۱۳۸۷

سنتِ شرک آمیز آمدم از آنجا . و نشستم روی مبل ، مبل همان صندلی چوبی و نرم انسان های متمدن است . نشستم و بستم چشمانم را تا فکر […]

سنتِ شرک آمیز
“قسم به خدای کعبه که رستگار شدم”
۳ام مهر، ۱۳۸۷

“ « قسم به خدای کعبه که رستگار شدم» “ زیباترین سخنی که شنیده ام ، زیباترین عکس العملی که شنیده ام ، برترین حرکت مسیح گونه ، خدا گونه […]

“قسم به خدای کعبه که رستگار شدم”
۱۶ سال پیش
۱۲ام شهریور، ۱۳۸۷

 در روستایمان رسم بر این بود که مرده را در خانه اش و یا در خانه پدریش بشویند،  گر چه امکاناتی هم  نبود که در جایی دیگر بشویند ! آن […]

۱۶ سال پیش