دل تنگی
۹ام مهر، ۱۳۹۸

گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود.

دل تنگی